Νέα έκδοση easyΑΦΜ 1.4 με υποστήριξη VIES της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στα πλαίσια υποστήριξης και συνεχής αναβάθμισης της εφαρμογής easyΑΦΜ, επεκτείναμε τις δυνατότητες αναζήτησης πληροφοριών και την διαδικασία ελέγχου ενός εταιρικού ΑΦΜ, μέσω της υπηρεσίας VIES της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για τον λόγο αυτό προχωρήσαμε στην αναβάθμιση της εφαρμογής στην έκδοση 1.4.

Λόγω της "προσωρινής" διακοπής της υπηρεσίας ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, αναζητήσαμε νέους τρόπους για τον έλεγχο της εγκυρότητας ενός εταιρικού ΑΦΜ. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το EU VIES για τον δικαιούχο του ελεγχόμενου ΑΦΜ, είναι σαφώς πιο περιορισμένες σε σχέση με τα πλήρη στοιχεία που μας παρείχε η ΓΓΠΣ. Ωστόσο φαίνεται να λειτουργεί έως σήμερα με ελάχιστες περιόδους διακοπής.

Σε μελλοντική έκδοση θα δώσουμε την δυνατότητα ελέγχου και VAT IDs άλλων ευρωπαϊκών χωρών καθώς κάτι τέτοιο θα βοηθήσει τις εξαγωγικές και εισαγωγικές εταιρίες, αλλά και κάθε άλλη εταιρία που έχει πελάτες ή και προμηθευτές από την ΕΕ.

Δείτε περισσότερα εδώ και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή στην iOS συσκευή σας.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ
Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ