Language

easyStudies - Σύστημα Ασύγχρονης & Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

tools_2
Γενική Περιγραφή
 

easystudiesΈχοντας αναπτύξει εξειδικευμένες λύσεις για συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-Learning Systems), είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε κάθε ανάγκη της επιχείρησής σας ή του οργανισμού σας, για παροχή υπηρεσιών ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης.

Με την πλατφόρμα easyStudies μπορείτε να οργανώσετε μία ολοκληρωμένη σουίτα Online εκπαίδευσης του προσωπικού σας ή των πελατών σας. Η easyTECH αναλαμβάνει να παραμετροποιήσει το λογισμικό easyStudies με στόχο να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού ή της επιχείρησης σας.

Η πλατφόρμα easyStudies είναι άμεσα προσιτή στον καθένα, όπου αυτός επιθυμεί, και υποστηρίζει πολλούς ταυτόχρονους χρήστες. Είναι φιλική προς το χρήστη, προσαρμόσιμη στις ανάγκες του, και υιοθετεί τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, ενσωματώνοντας τεχνολογία διαδικτύου, προηγμένες μορφές αλληλεπίδρασης, τεχνικές για μάθηση από απόσταση και ευφυή βοηθήματα βασισμένα στη γνώση. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες καταχωρημένες σε ασφαλείς βάσεις δεδομένων, μέσω προηγμένων εργαλείων της, η πλατφόρμα easyStudies είναι υπεύθυνη για την εξατομικευμένη προσφορά της βέλτιστης εκπαιδευτικής μεθόδου.

Η πλατφόρμα easyStudies υποστηρίζει διαφοροποιημένα επίπεδα ασφαλείας, ανάλογα με την διαβάθμιση και τον περιορισμό των πληροφοριών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου που διατίθεται. Οι χρήστες του συστήματος διακρίνονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες (Επισκέπτης, Διαχειριστές, Εκπαιδευτές, Εκπαιδευόμενοι). Η αναγνώριση των χρηστών και της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, εκτός από την κατηγορία του επισκέπτη, πραγματοποιείται με τη χρήση συγκεκριμένων ονομάτων χρήσης και κωδικών πρόσβασης, οι οποίοι δίνονται από τους διαχειριστές του συστήματος.

organize
Δυνατότητες Χρηστών
 

 Δυνατότητες Επισκέπτη

Ως επισκέπτης ορίζεται ο εξωτερικός χρήστης που δεν διαθέτει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημα. Οι δυνατότητες που παρέχονται σε αυτό τον τύπο χρήστη αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

 • Προσπέλαση σε μαθήματα που επιτρέπουν την είσοδο επισκεπτών, χωρίς την απαίτηση εγγραφής
 • Προβολή του υλικού που έχει το προς επίσκεψη μάθημα χωρίς την απαίτηση συμμετοχής
 • Δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη
 • Αναζήτηση μαθημάτων με τη χρήση λέξεων κλειδιών.
 • Επιλογή γλώσσας εμφάνισης της διεπαφής χρήστη
 • Προβολή νέων, ανακοινώσεων και ομάδων συζητήσεων
 • Προβολή μελλοντικών γεγονότων σύμφωνα με το ημερολόγιο
 • Υπενθύμιση ονόματος και κωδικού χρήστη με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αλλαγή κωδικού πρόσβασης χρήστη

 Δυνατότητες Εκπαιδευόμενου 

Ως εκπαιδευόμενος ορίζεται ο εγγεγραμμένος στο σύστημα χρήστης, για τον οποίο έχει προβλεφθεί η παρακολούθηση κάποιου μαθήματος. Οι δυνατότητες που παρέχονται σε αυτό τον τύπο χρήστη αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

 • Εγγραφή σε μαθήματα που επιτρέπουν την αυτόματη εγγραφή  εκπαιδευομένων.
 • Ακύρωση εγγραφής σε μάθημα.
 • Προβολή μαθημάτων στα οποία είναι εγγεγραμμένος.
 • Πρόσβαση σε ενότητες του μαθήματος.
 • Προβολή προσωπικού παρουσιολόγιου.
 • Προβολή και παρακολούθηση εκπαιδευτικού υλικού.
 • Προβολή εκπαιδευτικού υλικού μέσα από πηγές πληροφοριών που  μπορούν να έχουν διαφορετικές μορφές, όπως απλό κείμενο, κείμενο σε μορφή HTML, ή ιστοσελίδα.
 • Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με συμμετέχοντες ενός μαθήματος και επιλογή συμμετοχής σε διαφορετικά chats ανάλογα με το θέμα κάθε  μαθήματος.
 • Συμμετοχή σε ομάδες συζητήσεων, δημιουργία νέων θεμάτων προς συζήτηση και αποστολή μηνυμάτων σε οποιαδήποτε ανοικτή σε μαθητές συζήτηση.
 • Υποβολή εργασίας που ανατέθηκε από εκπαιδευτή.
 • Αξιολόγηση εργασίας.
 • Προβολή μαθήματος σε τμήματα.
 • Συμμετοχή σε τυποποιημένες έρευνες με σκοπό την έκφραση των απόψεων του σχετικά με το μάθημα, τη διδακτική ύλη ή τη διαδικασία διδασκαλίας.
 • Υποβολή αποριών με βάση τίτλο, περιγραφή, λέξεις-κλειδιά και λήψη κατάλληλης απάντησης είτε από τις ήδη υπάρχουσες, είτε από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή.
 • Συμμετοχή σε ψηφοφορία πάνω σε θέματα που ορίζονται από τον εκπαιδευτή.
 • Συμμετοχή σε τεστ που μπορεί να έχει διάφορες μορφές ερωτήσεων όπως πολλαπλής επιλογής, σωστό - λάθος και ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις.
 • Προβολή λίστας δραστηριοτήτων.
 • Προβολή ημερολογίου δραστηριοτήτων και προβολή προσεχούς δραστηριότητας.
 • Προβολή νέων και ανακοινώσεων.
 • Προβολή καταλόγου βαθμών που έχει ο μαθητής για συγκεκριμένο μάθημα.
 • Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.
 • Αλλαγή προσωπικού προφίλ.
 • Προβολή λίστας συνδεδεμένων στο σύστημα χρηστών.
 • Προβολή λίστας συνδεδεμένων στο σύστημα χρηστών που συμμετέχουν στο  ίδιο μάθημα.

Δυνατότητες Εκπαιδευτή/ Διαχειριστή

Ως εκπαιδευτής ορίζεται ο επιστημονικός υπεύθυνος κάποιου μαθήματος. Οι δυνατότητες που παρέχονται σε αυτό τον τύπο χρήστη αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

 • Κλείδωμα μαθημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή της αυτόματης εγγραφής  εκπαιδευομένων σε αυτά.
 • Κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη.
 • Δημιουργία κατηγοριών, υποκατηγοριών και μαθημάτων.
 • Δημιουργία νέου μαθήματος.
 • Δημιουργία δραστηριοτήτων και πηγών μαθήματος, καθώς και διαχείριση τους.
 • Προβολή συμμετεχόντων και ομάδων σε μάθημα.
 • Επεξεργασία προσωπικού προφίλ.
 • Αναζήτηση με την χρήση λέξεων-κλειδιών.
 • Προβολή νέων.
 • Προβολή λίστας με τα γεγονότα που πρόκειται να συμβούν στο προσεχές μέλλον.
 • Διατήρηση ημερολογίου παρακολούθησης του προγράμματος δραστηριοτήτων των μαθημάτων.
 • Προβολή λίστας συνδεδεμένων συμμετεχόντων σε μάθημα.
 • Δημιουργία και προβολή περίληψης μαθήματος.
 • Ορισμός εκπαιδευτών σε μάθημα και ταξινόμησης τους σε κατηγορίες.
 • Εγγραφή εκπαιδευομένων σε μάθημα.
 • Δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Δυνατότητα επαναφοράς του μαθήματος σε μια προηγούμενη κατάσταση.
 • Δημιουργία κλίμακας βαθμολόγησης δραστηριοτήτων.
 • Προβολή λίστας βαθμολογιών εκπαιδευομένων σε δραστηριότητες μαθήματος.
 • Εξαγωγή βαθμολογίας όλων των μαθητών σε αρχεία Excel ή αποθήκευση σε μορφή απλού κειμένου.
 • Καταγραφή ενεργειών που γίνονται στο μάθημα.
 • Συμμετοχή σε ομάδα συζητήσεων που αφορά αποκλειστικά εκπαιδευτές.
 • Δημιουργία σημειώσεων και πληροφορίες στη λίστα των δραστηριοτήτων.
 • Προσθήκη εκπαιδευτικού υλικού και πληροφοριών σε μάθημα.
 • Καταχώριση παρουσιών των εκπαιδευομένων σε συνεδρία ή κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας, είτε από τον εκπαιδευτή είτε αυτόματα με βάση τη συμμετοχή του μαθητή σε κάποια δραστηριότητα.
 • Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με συμμετέχοντες ενός μαθήματος και επιλογή συμμετοχής σε διαφορετικά chats ανάλογα με το θέμα κάθε  μαθήματος.
 • Δημιουργία ασκήσεων, εργασιών (έκθεση, αναφορά, παρουσίαση) και ανάθεση σε εκπαιδευόμενους.
 • Αποστολή ανατροφοδότησης σε εκπαιδευόμενο με σκοπό τη βελτίωση και εκ νέου αποστολής μιας άσκησης.
 • Συλλογική συγγραφή αρχείων σε μια απλή γλώσσα προγραμματισμού χρησιμοποιώντας web browser.
 • Προβολή αποτελεσμάτων ερευνών.
 • Απάντηση σε απορίες εκπαιδευομένων.
 • Δημιουργία ψηφοφοριών.
 • Σχεδιασμός και δημιουργία τεστ, που να περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό - λάθος και ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις.

thumb_easyshop_small_side

easyShop

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικού Καταστήματος

thumb_easycrm_small_side

easyMOBILE

Native & Web Smartphone's applications

thumb_easycms_small_side

easyCMS

Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου

thumb_easyresort_small_side

easyResort

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ξενοδοχειακών Μονάδων

thumb_easystudies_small_side

easyStudies

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

thumb_easygov_small_side

easyGOV

e-Goverment Web Platform

thumb_easyiso_small_side

easyISO

Πλατφόρμα διαχείρισης συστημάτων ποιότητας

thumb_easycrm_small_side

easyCRM

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Διαχείρισης Πελατολογίου

Login Form